تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

ارسال موضوع "من یه جوجه پرنده شکاری پیدا کردم باید چکارش کنم؟" برای دوستان