تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
1019
مجموع ارسال های کاربران:
12353
مجموع موضوعات:
3081
مجموع گروه ها:
7
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
409
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
16088 - اوت 06, 2023, 08:45:07 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
723
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
5.17
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
2.95
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
0.80
مجموع انجمن ها:
16
جدیدترین کاربر عضو شده:
رویسا
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
257.07
نسبت کاربران مرد به زن:
3.7:1

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

Dorna Mojab
16روز 30دقیقه
اصغر محمدی
13روز 7ساعت 36دقیقه
Alireza Hashemi
12روز 17ساعت 1دقیقه
Pooyan
12روز 15ساعت 57دقیقه
Murano200
12روز 10ساعت 48دقیقه
reza_aliasl
11روز 3ساعت 16دقیقه
Morteza Nemati
10روز 12ساعت 20دقیقه
شفایی
10روز 2ساعت 35دقیقه
محمد رضا شهاب
8روز 6ساعت 25دقیقه
عاطفه موسویان
7روز 4ساعت 53دقیقه

10 دریافت کننده برتر تشکر (دریافت شده / اهدا شده)

10 اهدا کننده برتر تشکر (اهدا شده / دریافت شده)


آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2024 1 1 0 3009
می 2024 0 0 0 1470
آپریل 2024 0 0 0 3009
مارس 2024 0 0 0 2950
فبریه 2024 0 0 0 1482
ژانویه 2024 1 1 0 771
* 2023 0 0 0 16088
دسامبر 2023 0 0 0 889
نوامبر 2023 0 0 0 10497
اکتبر 2023 0 0 0 16033
سپتامبر 2023 0 0 0 2174
آگوست 2023 0 0 0 16088
جولای 2023 0 0 0 6962
جون 2023 0 0 0 136
می 2023 0 0 0 169
آپریل 2023 0 0 0 95
مارس 2023 0 0 0 102
فبریه 2023 0 0 0 100
ژانویه 2023 0 0 0 92
* 2022 0 0 0 201
دسامبر 2022 0 0 0 99
نوامبر 2022 0 0 0 107
اکتبر 2022 0 0 0 129
سپتامبر 2022 0 0 0 201
آگوست 2022 0 0 0 74
جولای 2022 0 0 0 55
جون 2022 0 0 0 70
می 2022 0 0 0 83
آپریل 2022 0 0 0 69
مارس 2022 0 0 0 66
فبریه 2022 0 0 0 82
ژانویه 2022 0 0 0 68
* 2021 0 0 0 118
دسامبر 2021 0 0 0 92
نوامبر 2021 0 0 0 102
اکتبر 2021 0 0 0 93
سپتامبر 2021 0 0 0 113
آگوست 2021 0 0 0 68
جولای 2021 0 0 0 94
جون 2021 0 0 0 95
می 2021 0 0 0 118
آپریل 2021 0 0 0 113
مارس 2021 0 0 0 60
* 2020 31 73 1412 278
آگوست 2020 0 0 0 39
می 2020 16 29 121 270
آپریل 2020 10 26 383 269
مارس 2020 0 12 414 278
فبریه 2020 0 1 240 137
ژانویه 2020 5 5 254 174
* 2019 108 240 2794 538
دسامبر 2019 14 21 223 538
نوامبر 2019 23 59 173 239
اکتبر 2019 12 52 264 120
سپتامبر 2019 3 12 238 145
آگوست 2019 3 10 233 161
جولای 2019 5 9 216 219
جون 2019 2 2 202 449
می 2019 5 13 220 385
آپریل 2019 1 3 290 354
مارس 2019 17 24 398 350
فبریه 2019 16 26 173 380
ژانویه 2019 7 9 164 362
* 2018 210 331 1252 395
دسامبر 2018 11 28 125 364
نوامبر 2018 7 15 129 395
اکتبر 2018 11 24 111 328
سپتامبر 2018 12 16 114 310
آگوست 2018 20 36 138 322
جولای 2018 6 21 158 361
جون 2018 16 31 141 376
می 2018 5 18 108 346
آپریل 2018 18 21 72 306
مارس 2018 8 10 57 291
فبریه 2018 49 55 40 268
ژانویه 2018 47 56 59 272
* 2017 140 193 1062 323
دسامبر 2017 34 40 82 242
نوامبر 2017 38 39 101 256
اکتبر 2017 25 33 126 274
سپتامبر 2017 8 12 118 259
آگوست 2017 10 12 102 249
جولای 2017 12 21 112 323
جون 2017 3 3 81 182
می 2017 2 10 47 230
آپریل 2017 2 4 89 252
مارس 2017 1 8 63 266
فبریه 2017 2 4 58 296
ژانویه 2017 3 7 83 255
* 2016 206 500 491 279
دسامبر 2016 8 20 30 279
نوامبر 2016 0 6 38 207
اکتبر 2016 8 17 45 218
سپتامبر 2016 6 15 34 224
آگوست 2016 8 29 48 191
جولای 2016 17 50 54 201
جون 2016 13 35 34 187
می 2016 25 62 38 203
آپریل 2016 36 74 43 175
مارس 2016 31 56 32 212
فبریه 2016 23 55 42 150
ژانویه 2016 31 81 53 124
* 2015 802 2883 740 159
دسامبر 2015 45 113 55 159
نوامبر 2015 46 120 53 125
اکتبر 2015 42 141 63 140
سپتامبر 2015 53 205 62 103
آگوست 2015 35 162 62 101
جولای 2015 59 175 59 112
جون 2015 71 294 50 124
می 2015 142 645 56 122
آپریل 2015 141 504 84 107
مارس 2015 46 126 71 80
فبریه 2015 58 195 50 88
ژانویه 2015 64 203 75 102
* 2014 247 902 405 114
دسامبر 2014 49 184 90 114
نوامبر 2014 63 224 101 102
اکتبر 2014 50 181 78 82
سپتامبر 2014 80 304 100 89
آگوست 2014 5 9 36 46
* 2013 504 2329 12647 182
می 2013 140 676 6103 182
آپریل 2013 149 787 5711 180
مارس 2013 67 284 280 165
فبریه 2013 69 235 260 165
ژانویه 2013 79 347 293 139
* 2012 1351 5799 2673 167
دسامبر 2012 76 327 344 167
نوامبر 2012 72 259 287 108
اکتبر 2012 93 364 225 121
سپتامبر 2012 140 582 125 104
آگوست 2012 98 448 106 81
جولای 2012 96 464 189 99
جون 2012 68 272 267 102
می 2012 136 667 253 109
آپریل 2012 118 581 135 83
مارس 2012 132 688 399 128
فبریه 2012 147 469 277 102
ژانویه 2012 175 678 66 41
* 2011 57 190 64 45
دسامبر 2011 57 190 64 45