تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی
  موضوع / نویسنده
بوف کوچک

نویسنده Adel

stepee gull

نویسنده ali azadi

flamingo

نویسنده ali azadi

northern wheatear

نویسنده ali azadi

collared particole

نویسنده ali azadi

دودوک

نویسنده ali azadi

tree sparrow

نویسنده ali azadi

red fronted serin

نویسنده ali azadi

twite

نویسنده ali azadi

shikra

نویسنده ali azadi

 

موضوع عادی ( ارسال جدید نشده است )
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 15 پاسخ)
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 25 پاسخ)

موضوع قفل شده
موضوع مهم
نظرسنجی