تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی
  موضوع / نویسنده
بوف کوچک

نویسنده Adel

collared particole

نویسنده ali azadi

Golden oriole

نویسنده ali azadi

red fronted serin

نویسنده ali azadi

twite

نویسنده ali azadi

flamingo

نویسنده ali azadi

چک چک دشتی

نویسنده ali azadi

gold finch

نویسنده ali azadi

 

موضوع عادی ( ارسال جدید نشده است )
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 15 پاسخ)
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 25 پاسخ)

موضوع قفل شده
موضوع مهم
نظرسنجی