تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی
  موضوع / نویسنده
بوف کوچک

نویسنده Adel

امضا

نویسنده aidabb

twite

نویسنده ali azadi

red fronted serin

نویسنده ali azadi

چک چک دشتی

نویسنده ali azadi

Golden oriole

نویسنده ali azadi

gold finch

نویسنده ali azadi

flamingo

نویسنده ali azadi

stepee gull

نویسنده ali azadi

northern wheatear

نویسنده ali azadi

 

موضوع عادی ( ارسال جدید نشده است )
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 15 پاسخ)
موضوع پرطرفدار ( با بیش از 25 پاسخ)

موضوع قفل شده
موضوع مهم
نظرسنجی