تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

Canon SX60HS انتظارها به پایان رسید , سلام 65X زووووم!!!

Pooyan

سلام

این مطلب را فقط برای کسانی که در آینده این تاریک را می خوانند عنوان می کنم و برای جلوگیری از اشتباه.

این حداکثر گشادگی 2.8 برای دیافراگم فقط در قسمت واید لنز است و با افزایش فوتبال لنز، این حداکثر گشادگی به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند تا در تله ترین حالت به 6.5 برسد.
محسن واحدي پور

كاربراني كه از پست شما تشكر كرده اند:


Pooyan

با گوشی پست فرستادن هم مصیبتی شده  ;D
محسن واحدي پور

كاربراني كه از پست شما تشكر كرده اند: