تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

مشاهده غاز پیشانی سفید کوچک در تالاب گندمان

Alireza Hashemi

 جلسات هم اندیشی میان گروه پرنده نگری و پرنده شناسی طرلان و انجمن محیط زیستی تسنیم که به پیشنهاد جناب آقای مهندس درویش، مدیرکل دفترآموزشهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، و با هدف تبادل تجارب میان سمن ها و نگاهی بر ترویج فعالیت پرنده نگری در حاشیه تالاب گندمان اواسط دی ماه به انجام رسید. در کنار بسیاری دستاوردهای تخصصی، طی بازدیدهای انجام شده از حاشیه این تالاب، در میان گله ای متشکل از هفده غاز خاکستری یک غاز پیشانی سفید کوچک (Anser erythropus) مشاهده شد. پرنده در حاشیه غرقابی تالاب در کنار دیگر غازها به استراحت مشغول بود که در هر دو مشاهده بلافاصله پس از توجه به حضور انسان به پرواز درآمد.

برای مشاهده متن کامل خبر و تصاویر این گونه به سایت گروه پرنده نگری و پرنده شناسی طرلان مراجعه نمایید.

Go Birding, Go Wild