تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

تقاضای اطلاعات و مشاهدات در خصوص گونه کرکس مصری

Alireza Hashemi

با سلام
دوستان گرامی،  گروه طرلان با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و گارگروه تخصصی پرندگان شکاری کنوانسیون گونه های مهاجر، اقدام به جمع آوری اطلاعات مشاهده کرکس مصری در کشور نموده است. از شما فرهیخته گرامی دعوت میشود در صورت سابقه مشاهده این گونه موارد را در فرم الکترونیک ایجاد شده وارد نمایید. امید آنکه این اطلاعات در پیشبرد اهداف حفاظت از این گونه راهگشا باشد.

لینک صفحه تخصصی ورود اطلاعات:                         www.ornithology.ir/ev
Go Birding, Go Wild