تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

ممنوعیت استفاده دامپزشکی از داروی دیکلوفناک

Alireza Hashemi

در راستای سیاست های حفاظت از پرندگان شکاری و با توجه به اهمیت آمار بالای مسمومیت پرندگان شکاری با داروی دیکلوفناک مصرف دامپزشکی این دارو در کشور ایران ممنوع اعلام شد. این اقدام کم نظیر که با همکاری گروه پرنده شناسی و پرنده نگری طرلان، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازان دامپزشکی کشور به انجام رسید قدم سیار موثری در حفاظت از پرندگان شکاری در کشور و منطقه میباشد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.doe.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=7072cd63-f3b7-4844-89ac-c82431aabdc1&WebPartID=dee9b5f3-1541-4beb-a6d8-78b2efafd453&ID=3316f32f-d17f-4814-90a4-f6a4212242db
Go Birding, Go Wild