تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

مشاهده دورگه ای از زردپره گونه سفید و زردپره لیمویی

علی سنگچولی

كاربراني كه از پست شما تشكر كرده اند: