تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

مرگوس سفيد به ليست پرندگان تهران افزوده شد

administrator

در روز پنجشنبه 29ام بهمن ماه، طی بازدیدی که توسط خانم ها عاطفه موسویان و مریم شریعتی از دریاچه شهدای خلیج فارس به عمل آمد، یک قطعه مرگوس سفید ماده (Mergellus albellus) مشاهده شد.
با این مشاهده، نام این گونه که پیش از این حضورش در بخشي از آبگيرهاي جنوب استان تهران گزارش شده بود، از لیست زرد گونه های شهر تهران (گونه هایی که احتمال حضور دارند) خارج شده و به لیست سبز(گونه های مشاهده شده) اضافه شد. مرگوس سفید از اردک های ماهیخوار زیباییست که زمستان ها از مدارهای شمالی به ایران سفر کرده و ممکن است به صورت عبوری در تهران دیده شود.
گروه طرلان از خانم ها عاطفه موسویان و مریم شریعتی به جهت ثبت تصاویر و اعلام گزارش صمیمانه سپاسگزار است.
عکس از مریم شریعتی