تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

دکتر ظریف در توئیتر: قدس اسلامی و عربی باقی خواهد ماند

iranembberlin

دکتر ظریف در توئیتر: قدس اسلامی و عربی باقی خواهد ماند


وزیر امور خارجه: اگر نيمى از پول هايى را كه برخى حاكمان منطقه براى حمايت از تروريسم، افراطى گرى، فرقه گرايى و تحريك عليه همسايگان خرج کردند، براى آزادسازى فلسطين هزينه مى كردند، امروز شاهد اين گزافه گويى آمريكا و تلاش براى تقديس و تحكيم [اعلاميه بالفور] "وعده آنكه مالك نيست به آنكه سزاوار نيست" نبوديم. اما با وجود اين، چه بخواهند و چه نخواهند، "قدس" عربى و اسلامى باقى مى ماند
ادامه خبر ها در سایت سفارت ایران در برلین


persiansong