تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

سلام تورو خدا منو راهنمایی کنید یک پرنده پیدا کردم نمیتونه پرواز کنه

setareh

سلام یک پرنده فکر کنم عقاب هسته پیدا کردم نمیتونه پرواز کنه چکارکنم کارم شده گریه

setareh

سلام یک پرنده فکر کنم عقاب هسته پیدا کردم نمیتونه پرواز کنه چکارکنم کارم شده گریه
سلام یک پرنده فکر کنم عقاب هسته پیدا کردم نمیتونه پرواز کنه چکارکنم کارم شده گریه