تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

من مشخصات دقیقی درباره فاخته ها میخواستم.لطفا راهنمایی بفرمائید.

Maryam2ahmadi

با سلام
من مشخصات دقیقی درباره فاخته ها میخواستم.لطفا راهنمایی بفرمائید.