تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

آموزش عکاسی از پرندگان – چگونه از پرندگان عکاسی کنیم؟

honarfardi5

با صبر و تمرین، می توانید سوژه را متوقف کرده و تصاویر شارپ و تمیزی به دست آورید. اما چرا حرکت را متوقف کنیم؟ دوستان پرنده ما دائما در حال حرکت هستند… چرا تجربه بصری خود را به مخاطبانتان نشان نداده و اجازه نمی دهید که آنها حرکت پرنده را به صورت یک ماتی در تصویر شما احساس کنند؟ این گام بعدی در عکاسی شماست… آزمایش با سرعت شاترهای مختلف و نشان دادن خلاقیت در تصاویرتان.

https://honarfardi.com/public-skills/coffee/espresso-benefits-and-side-effects/

honarfardi5

اگرچه اکثر شرایط برای گرفتن تصاویر مات ایده آل هستند، اما من از عکاسی در شرایط ابری لذت می برم که در آن شما می توانید به آسانی به سرعت شاترهای کم دست یابید. در نتیجه، من نیز می توانم ایزو را کم یا دیافراگم را زیاد کنم (یا ترکیبی از هر دو) تا به سرعت شاتر مورد نظر دست پیدا کنم. به یاد داشته باشید که تکنیک ثبت یک ماتی خوب در تصویر شما شبیه به عکاسی از تصاویر شارپ است.
...
https://honarfardi.com/public-skills/coffee/making-turkish-coffee-on-stove/

honarfardi5

هنگامی که بر اصول عکاسی از پرندگان مسلط شدید، شروع به تفکر خارج از چارچوب کنید. تصاویر شما تنها مهارت های عکاسی شما را نشان نمی دهند؛ آنها سطح خلاقیت و عمق تخیل شما را نیز نشان می دهند.
https://honarfardi.com/public-skills/coffee/french-coffee-with-french-express/