تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

آموزش جدیدترین روش پرورش جوجه کبک مجاری و هندی برای بیشترین سود

ofogh12

مراکز پرورش کبک ها در دسترس هستند و این مقاله از دانشگاه ایالتی پن به شما کمک میکند که به پرورش کبک ها بپردازید و هزینه های اینکار را محاسبه کنید. تولید کنندگان کبک معمولا یکی از دو گونه ی خاص این پرندگان شامل کبک های هندی یا مجارستانی را پرورش میدهندادامه مطلب....https://honarfardi.com/career-skills-tutorial/other/hungarian-and-indian-partridge/