تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

نمادهای پرنده در فرش

Farid99

نمادهای پرنده در فرش
« : مه 10, 2020, 01:12:43 pm »
پرنده به این دلیل که با آسمان ار تباط داره نسبت به سایر حیوانات متمایز  است. از گذشته های دور آسمان جایگاهی برای خدایان بوده  و ارتباط پرنده با آسمان سبب شده تا این نماد جنبه ی تقدس پیدا کنه، این ارتباط میان زمین آسمان سبب شده که وظیفه ی پیغام رسانی میان زمین و آسمان رو بر عهده داشته باشه و  این تفکر در میان مردم شکل بگیره که پرنده می تواند حاجت ها منتقل کند و درخواستهای انان را برساند

یکی از بزرگترین آرزوی انسان پرواز بوده به همین دلیل هم در تصاویر اسطوره ای انسان های بالدار زیادی دیده می شود. و یا در تصاویر حیوانات اسطوره ای(گریفن،گریفون) داشتن بال یکی از ویژگی های مهم آن ها بوده است. "گریفن ها حیوانات افسانه تصویر شده یا ساخته شده ی دست انسان بودند که اندام های مهم و برجسته ی حیوانات مختلف را به صورت تلفیقی دارا بودند "
به این دلیل که نماد قدرت هستند اغلب  به عنوان محافظ و نگهبان در ورودی قصر ها  و یا آرامگاه ها تصویر شده اند.
این نوع حیوانات بالدار را نیز در انواع ریتون ها (جام ها) دوره هخامنشی می توان دید.در گذشته معتقد بودند که اگر در این ظروف نوشیدنی بنوشند قدرت این حیوانات به آن ها منتقل می شود.آسمان غیر از این که جایگاه خدایان هست منبع باروری و زندگی نیز محسوب می شود چرا که باران از آسمان به زمین می بارد.

به این ترتیب پرنده با ارتباطی که با آسمان دارد به عنوان نماد باران نیز در نظر گرفته می شود و می تواند پیک باران باشد. انواع پرندگان به عنوان نماد انتخاب شده اند که هر یک با توجه به توانایی ها و ارتباط هایی  که دارند در جایگاه های مختلف به عنوان نماد های مختلفی شناخته میشدند. برای مثال انواع پرندگان شکاری مانند عقاب و شاهین و باز  و ... به عنوان نماد قدرت محسوب می شدند و در اغلب نگاره ها در کنار پادشاهان و شاهزادگان تصویر شده اند.
انواع پرندگان آبزی رو داریم که در کنار نمادهای آب استفاده شده اند و به عنوان نماد باروری و برکت هستند.

برای مثال در جام(لیوان آبخوری) شوش که مربوط است به هزاره ی چهارم قبل میلاد پرندگان گردن کشیده ای تصویر شده اند که به صورت خاصی دورتادور لبه ی بالایی جام تکرار شده اند. حضور نمادهای دیگر مرتبط با آب " مثل بز کوهی" بر روی این ظرف نشان می دهد که این جام برای مراسم آیینی استفاده میشده است. و همه ی نمادهای تصویر شده نشانی از باروری و زندگی اند.

همنشینی نماد پرنده با حیواناتی که نماد ماه بودند از جمله  بز و گوزن ارتباط آن را به عنوان نماد ماه و باران تقویت می کند..حضور تصویری از پرنده که بالهای آن به صورتی تصویر شده که می تواند نشانه ای از باران باشد گویای این ارتباط است.
بر روی قالی های روستایی و عشایری نقشمایه ی پرنده هم به صورت شمایلی دیده می شود و هم به صورت نمادین.
در جایی در دو طرف درخت زندگی قرار گرفته به عنوان نگهبان و در برخی از نمونه ها در کنار سایر نقشمایه های اشکالی تصویر شده است.

همچنین بخوانید:
بهترین کلینیک های کاشت مو و هزینه
قرص متوهگزال و عوارض
دعا برای رفع بی خوابی یا کم خوابی درکودک
داروی آتروپین، فواید و عوارض