تالار گفتگو پرنده نگری و پرنده شناسی

بازدید چند ساعته گروه پرنده نگری طرلان - پارک جمشیدیه

Dorna Mojab

امروز جمعه ساعت 7.5 صبح طی بازدید چند ساعته از پارک جمشیدیه بهمراه تعدادی از علاقمندان و اعضاء گروه پرنده نگری طرلان، تعداد 18 گونه پرنده مشاهده گردید:
1-کلاغ ابلق (Hooded crow)
2- دارکوب سوری (Syrian Woodpecker)
3- چرخ ریسک بزرگ (Great Tit)
4- مینا (Common Myna)
5- دم جنبانک خاکستری (White Wagtail)
6- بلبل خرما (White-eared Bulbul)
7- سینه سرخ (European Robin)
8- کلاغ سیاه (Rook)
9- دم جنبانک ابلق (Grey Wagtail)
10- توکای سیاه (Eurasian Black Bird)
11- گنجشک خانگی (House Sparrow)
12- سهره جنگلی (Common Chaffinch)
13- کبک (Chukar Partridge)
14- کمرکولی کوچک (Western Rock Nuthatch)
15- کلاغ زاغی (Eurasian Magpie)
16- شاه طوطی (Alexandrine Parakeet)
17- توکای باغی (Song Thrush)
18- صعوه باغی (Dunnock)
Birdwatching

Your lifetime ticket to the theater of nature

بومگردان پارس

دوست گرامی.این تنوع زیستی در کلان شهر تهران بسیار امیدوار کننده است.

كاربراني كه از پست شما تشكر كرده اند: